inkoopvolume 

Met elkaar en toch apart!
Een samenwerking met 4cm heeft vele voordelen, maar het meest aansprekende is uiteindelijk; het besparen op uw inkoopkosten. Omdat de inkoopsegmenten van uw vereniging worden gekoppeld aan het totale volume van onze opdrachtgevers, levert dit automatisch inkoopvoordeel voor u op. Na een grondige inventarisatie naar uw verbruiksartikelen en/of ingekochte diensten, wordt deze door ons uitgezet in de markt. Leveranciers weten dat wij een groter volume beheren en daarom krijgen wij scherpere prijzen aangeboden.
Dit altijd voor 100% dezelfde producten en dezelfde kwaliteit als u gewend bent. Appels worden immers met appels vergeleken!

5 stappen van nul naar besparen
Uw huidige specificaties, wensen en eisen van het in te kopen product of dienst worden door ons geïnventariseerd en verwerkt in een tenderdocument.

 

Uw product of dienst koppelen wij aan het reeds bestaande volume wat wij beheren voor onze opdrachtgevers. Op die manier zetten wij het uit in de markt.

 

U ontvangt een helder en concreet overzicht van de aanbiedingen met daarin uw besparingspotentieel verwerkt.

 

Maakt u gebruikt van het aanbod (wat niet verplicht is), dan stelt 4cm de overeenkomst voor u op. Hierin worden geen afnameverplichtingen vastgelegd, maar wel de prijsvastheid en de bijhorende condities voor minimaal één jaar.

 

De overeenkomst wordt, na ondertekening, opgenomen in ons contractmanagementsysteem. Hierdoor voeren wij minimaal tweemaal per jaar zowel de kwaliteitscontrole als de financiële audits uit. 

Twee maanden voor afloop van de overeenkomst vragen wij of u de samenwerking (overeenkomst) wilt verlengen of opnieuw wenst te tenderen. Bij verlenging of opnieuw tenderen, worden de bovengenoemde stappen opnieuw voor u uitgevoerd. Indien u geen gebruik meer wilt maken van de overeenkomst, dan wordt deze ontbonden.